Veliko Turnovo  [Bulgaria, 1992]
A family in Bulgaria's medieval capital, Veliko Turnovo, enjoys a summer evening outside.